skip to Main Content

Afscheid van een bestuurslid

Afgelopen week heeft Thea afscheid genomen als bestuurslid. Hieronder haar afscheidsspeech:

Beste Mensen,

“Wat wij leven noemen, is een korte periode tussen twee grote geheimen, die toch slechts één zijn.” Dit is een citaat van C.J. Jung.

Hieraan moest ik denken toen ik stilstond bij mijn afscheid als bestuurslid van STS, met name aan wat STS voor mij betekent. Bij dat eerste grote geheim wil iedereen wel bij zijn: een geboorte geeft immers (als alles goed gaat) aanleiding tot grote vreugde en besef van het verwachtingsvolle van het nieuwe leven.

Dat tweede grote geheim – de dood – gaat vaak gepaard met weemoed, verdriet en veel zorg. Eigenlijk zouden we het ’t liefst niet meemaken. En de zorg voor degene die overlijdt, is heel vaak zwaar. En als het heel zwaar wordt, dat laatste eind, komen jullie in beeld. Jullie beseffen zo goed dat het leven niet volledig geleefd kan worden zonder dat tweede grote geheim waar Jung het over heeft: de dood.

Met respect en compassie zorgen jullie voor ieder die jullie aan het eind van een leven nodig heeft: zonder onderscheid des persoons. Jullie dragen ertoe bij dat het einde van een leven zowel voor de persoon in kwestie als voor degene die de dagelijkse zorg heeft, lichter wordt. Ik heb daar grote bewondering voor en voel me bevoorrecht dat ik vijf jaar als bestuurslid deel heb mogen uitmaken van STS.

Ik moet hiermee stoppen omdat ik fysiek steeds meer achteruitga, rugproblemen. Enerzijds is dat wel jammer, anderzijds denk ik dat het werk van jullie en van de STS  in het algemeen gebaat is bij een energieker bestuurslid. Jullie hebben van mij met jullie inzet, jullie verhalen, een rijker mens gemaakt. Hartelijk bedankt en het gaat jullie goed.

Thea

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top