skip to Main Content

Publicatie Holtens nieuwsblad:

Nieuwe vrijwilligers Stichting Thuis Sterven welkom!

Stichting Thuis Sterven Zuidwest Overijssel bestaat al sinds 1988. Vrijwilligers van de Stichting zorgen in de nacht (en soms overdag) voor ernstig zieke mensen in hun laatste levensdagen. Zo kunnen de familieleden doorslapen en bijtanken.

De Stichting heeft 26 vrijwilligers die dit bijzondere werk doen. Een van hen is de Holtense Adrie Bouwhuis, die dit jaar al 30 jaar vrijwilligster is. Dit heugelijke feit werd eerder dit jaar gevierd met taart! Adrie is al jaren elke week 1 nacht beschikbaar om te waken bij een zieke thuis.

Een achtergrond in de zorg is niet strikt noodzakelijk om dit werk te kunnen doen, wel affiniteit met ernstig zieken en hun mantelzorgers. Vrijwilligers nemen de taak van de mantelzorger een nacht over en zijn een luisterend oor. Inzet gebeurt in overleg met de vrijwilliger, sommigen willen eens per week beschikbaar zijn, maar eens per 2 of 3 weken kan ook.

Voordat een vrijwilliger start wordt een cursus van een 6 dagdelen aangeboden. Hierin wordt naast praktische zorg ook aandacht besteed aan rouw, het stervensproces, sterven in andere culturen, euthanasie en palliatieve sedatie. Half november start er weer een cursus waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn!

De Stichting biedt goede begeleiding en ondersteuning, een gezellige, gevarieerde vrijwilligersgroep en door het jaar heen geregeld contactmomenten met leuke en leerzame activiteiten.

Wie meer informatie wil over dit bijzondere vrijwilligerswerk kan bellen met een van de coördinatoren van de Stichting: Erna van Buiten 06-22 91 70 27 of Inge Hoeksema 06-51 56 56 58

Stichting Thuis Sterven Zuidwest Overijssel : www.thuissterven.nl, info@thuissterven.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top