skip to Main Content
home-film

“Dit is mijn huis. Niet welkom is een ieder die mij sturen wil en structureren, mijn leven leven wil althans de buitenkant.”

jaarverslagjpg

Als u overdag of ‘s nachts iemand bij u wilt, die u tot steun is, kunt u op ons rekenen.

Onze vrijwilligers ZIJN er voor u!

Algemeen

We kunnen ons voorstellen dat u denkt: alweer nieuwe gezichten aan mijn bed. Ik heb er al zoveel verschillende mensen gezien. Moet dat nu?

We snappen dat, maar soms kan het niet anders. Om u  alvast wat meer over onze vrijwilligers te laten weten, vertellen we u

 • wie onze vrijwilligers zijn, die u komen helpen
 • wat hun eigenschappen zijn
 • hoe hun opleiding is
 • wat hun beloning is en hoe ze over hun werk denken.

Onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn mannen en vrouwen met levenservaring, die voldoening vinden in het feit dat ze voor anderen mogen zorgen. Ze zijn een belangrijke schakel in de keten van zorgverleners. Zij nemen tijdelijk de taak van de mantelzorgers over. Hierdoor kunnen mantelzorgers hun bijzondere taak vol blijven houden.

Zij zijn geen zorgprofessionals of stervensbegeleiders. Zij zijn ervaringsmensen, die met veel empathie voor u kunnen zorgen.

Eigenschappen van onze vrijwilligers:

 • zijn meelevend
 • hebben een groot invoelend vermogen
 • kunnen luisteren
 • geven aandacht
 • zijn evenwichtig
 • zijn flexibel
 • beschikken over geduld
 • hebben respect voor iedereen.

ER ZIJN voor u als u hen nodig heeft

is hun belangrijkste drijfveer

Opleiding

Voordat onze vrijwilligers hun zorgtaken uitvoeren,

 • hebben zij eerst een introductiecursus palliatieve zorg gehad van zes dagdelen
 • daarna zijn ze samen met een ervaren vrijwilliger ingezet bij iemand die terminaal is
 • en vervolgens heeft elke nieuwe vrijwilliger met de coördinator een afrondingsgesprek. Willen beide partijen met elkaar verder dan wordt er een vrijwilligerscontract getekend.

De vrijwilligers blijven de ontwikkelingen in de palliatieve zorg bijhouden. Ze wonen vervolgcursussen bij die wij of de VPTZ aanbieden.

De coördinator heeft na elke inzet een evaluatiegesprek met de vrijwilliger. Hier komen niet alleen praktische zaken aan de orde maar ook persoonlijke ervaringen zijn van belang.

Tijdens de maandelijkse evaluatie-ochtend treffen alle vrijwilligers elkaar. Zo blijven ze op de hoogte van wat er binnen de STS leeft en wat de landelijke ontwikkelingen zijn in de palliatieve zorg. Vooral ook bieden de gesprekken met mede-vrijwilligers ondersteuning en de nodige energie om hun bijzondere werk met liefde te blijven doen.

Beloning

Vrijwilligers zijn er voor u. Ze luisteren naar u, verzorgen u. Als er mantelzorgers zijn, nemen zij tijdelijk de zorgtaken van hen over. Indien nodig zoeken zij, na overleg met de mantelzorger, contact met arts, wijkzorg, zorginstelling of andere betrokkenen. Ze zorgen voor een goede overdracht van werk aan hun opvolgers. Waardering is de belangrijkste beloning. Zie ook de paarse kolom hiernaast.

Waardering is de allerbelangrijkste beloning

STS Vrijwilligersuitje vrijdag 5 oktober (3)[54620]
Back To Top