skip to Main Content
home-film

“Dit is mijn huis. Wees welkom buur en vriend. Maar maak mij niet tot zorgobject: ik ben mijn ziekte niet en jij niet mijn verpleger.”

jaarverslagjpg

Wilt u er zijn voor mensen die sterven gaan?

Stichting Thuis Sterven zoekt vrijwilligers die er willen zijn in de dagen tussen leven en dood.

Hoe alleen zijn mensen die gaan sterven?

Mensen, die nog maar weinig tijd hebben tussen leven en dood. Moeten ze die weken, dagen, uren alleen verwerken? Worden ze bijgestaan door familie, door vrienden? Sterven ze in een onpersoonlijk ziekenhuisbed of in een verpleeghuis? Alleen, weg uit de eigen vertrouwde omgeving?

Bijna alle mensen die het einde voelen naderen willen thuis zijn. Thuis, op een plek die ze kennen, omringd door degenen die hen lief zijn. De Stichting Thuis Sterven is op zoek naar vrijwilligers om deze mensen bij te staan in hun laatste ogenblikken; om er te zijn in die tijd tussen leven en dood.

Wilt u degene die zijn die helpt en steunt en bemoedigt? Uw hulp is zo welkom. Zij die de dagelijkse zorg verlenen, vaak de echtgenoot of echtgenote of kinderen, zijn vaak zo moe, hebben zo de behoefte om even ‘afgelost’ te worden.

Wilt u van tijd tot tijd die zorg over nemen? Vooral de nachten zijn zwaar. Uw aanwezigheid is dan een uitkomst.

Vrijwillig is niet vrijblijvend. Er zijn als het nodig is, helpen en zorgen.

Vrijwilliger wordt u niet zo maar. Het vraagt om kracht en evenwichtigheid, invoelend zijn, medeleven kunnen tonen. Het vraagt ook om flexibiliteit, respect, geduld, levenservaring.

Spreken deze begrippen u aan? Voelt u er voor om vrijwilliger te worden bij de Stichting Thuis Sterven? Wilt u tijd beschikbaar stellen voor dit bijzondere werk? Een praktijkgerichte scholing en training maken deel uit van de voorbereiding. Voor, tijdens en de werkzaamheden begeleiden en ondersteunen de coördinatoren u.

Als vrijwilliger van de Stichting Thuis Sterven neemt u tijdelijk de taak van mantelzorgers over. Soms een ochtend of een middag of een avond maar meestal een nacht. U wordt niet gevraagd om medische of verpleegkundige hulp te verlenen. U wordt gevraagd om er te zijn. Gewoon te zijn. Om aandacht te geven, te luisteren.

Naast de praktische zorg, is dat belangrijk voor mensen in hun laatste dagen. Iemand die er voor hen is.

WAARDERING is de belangrijkste beloning.

  • Onze vrijwilligers worden niet betaald. Wel worden de reiskosten vergoed
  • contacten met andere vrijwilligers en het bestuur zijn zeer goed. Zo is er:
    • een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst, waar ook partners aanwezig zijn
    • een jaarlijks uitstapje met bestuur, coördinatoren en alle vrijwilligers
    • maandelijks een bijeenkomst met mede-vrijwilligers, waarmee u uw ervaringen kunt uitwisselen.

Waarom ben ik vrijwilliger?

Omdat ik het heel bijzonder vind om nabij een mens te mogen zijn in zijn/haar laatste levensfase.

Waarom ben ik vrijwilliger?

Omdat ik datgene kan bieden, waarvan ik wens dat het mij in een soortgelijke situatie ook geboden zal worden.

Waarom ben ik vrijwilliger?

Omdat bij het vervullen van deze taak de wensen en behoeften van de zieke en van de familie centraal staan.

Informatie/Aanmelding

Bel de coördinator en laat u informeren.

Bel 06 5156 5658 of 06 2291 7027

Of stuur een mail naar info@thuissterven.nl.

Back To Top