Stichting Thuis Sterven

Stichting Thuis Sterven Zuidwest Overijssel maakt het mogelijk dat ernstig zieke mensen thuis kunnen sterven. Onze geschoolde vrijwilligers geven in deze laatste levensfase tijd, aandacht en steun aan de zieke, zijn of haar partner en/of familie (mantelzorger)

Donatie

Stichting Thuis Sterven bestaat dankzij subsidies en donaties. Wij danken u voor uw bijdrage! Alle beetjes helpen.

Nieuws

Sportclub Diepenveen

Onlangs ontvingen we bericht van een geweldig gulle donatie van Sportclub Diepenveen van maar liefst 500 euro!! Een geweldig gebaar, vooral omdat we ook al gratis gebruik mogen maken van de kantine om maandelijks te vergaderen met onze vrijwilligers!

We zijn er ontzettend blij mee!! Hartelijk dank!

Vrijwilliger worden?

Er is nog ruimte voor nieuwe vrijwilligers.  Bij voldoende aanmeldingen wordt voor de kandidaten een cursus van 6 dagdelen georganiseerd. Deze wordt gegeven door VPTZ: Bel gerust voor info met Inge Hoeksema 06-51565658!