Stichting Thuis Sterven Zuidwest Overijssel maakt het mogelijk dat ernstig zieke mensen thuis kunnen sterven. Onze geschoolde vrijwilligers geven in deze laatste levensfase tijd, aandacht en steun aan de zieke, zijn of haar partner en/of familie (mantelzorger)

Nieuws

* Momenteel zijn we bezig met een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers.  Bij voldoende aanmeldingen kunnen kandidaten een cursus van 6 dagdelen volgen. Deze wordt gegeven door de coördinatoren: Erna van Buiten 06-22917027 of Inge Hoeksema 06-51565658. Bel gerust voor info!
*
Mijn naam is Doret Voulon en ik ben sinds januari 2023 betrokken bij de Stichting als algemeen bestuurslid. In het dagelijks leven werk ik als wijkverpleegkundige, casemanager dementie en daarnaast ook als zzp-er in de 24-uurszorg. Ik ben tevens palliatief verpleegkundige en vanuit die insteek komt dan ook mijn affiniteit met deze stichting.  Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren en jullie allemaal binnenkort te ontmoeten.