Stichting Thuis Sterven

Stichting Thuis Sterven Zuidwest Overijssel maakt het mogelijk dat ernstig zieke mensen thuis kunnen sterven. Onze geschoolde vrijwilligers geven in deze laatste levensfase tijd, aandacht en steun aan de zieke, zijn of haar partner en/of familie (mantelzorger)

Donatie

Stichting Thuis Sterven bestaat dankzij subsidies en donaties. Wij danken u voor uw bijdrage!

Nieuws

Vrijwilliger worden?

Er is nog ruimte voor nieuwe vrijwilligers.  Bij voldoende aanmeldingen wordt voor de kandidaten een cursus van 6 dagdelen georganiseerd. Deze wordt gegeven door VPTZ: Bel gerust voor info met Inge Hoeksema 06-51565658!

Gesprek met Marianne Gaspersz van Deventer Schaapskudde over STS.

Eind april gingen de coördinatoren op bezoek bij Marianne, vrijwilliger bij STS, voor een evaluatie.

Een verslag daarvan verscheen op hierinsalland.