Onze hulp

Wat doen we?

Thuis sterven brengt vaak een ziekbed met zich mee, waarbij mantelzorgers de ernstig zieke zo goed mogelijk proberen te verzorgen. Zeker als de cliënt dag en nacht zorg en aandacht nodig heeft kan dat best zwaar zijn. Om het toch tot het einde vol te kunnen houden, kunnen onze vrijwilligers ‘s nachts waken of overdag een paar uur de mantelzorger vervangen. Zo kunnen zij doorslapen en bijtanken. Daarmee is ons werk naast steun voor de cliënt een bijzondere vorm van mantelzorgondersteuning.

Vrijwilligers hebben een luisterend oor voor mantelzorgers en de zieke, en zijn er ook voor licht verzorgende activiteiten ten behoeve van de cliënt.

Als er ‘s nachts wordt gewaakt is dat van 23 tot 7 uur. Overdag bieden we hulp in blokken van maximaal 4 uur, tot enkele malen per week.

Vraag op tijd hulp aan!

De ervaring leert dat mantelzorgers dit pas doen als het echt niet meer gaat. Bel tijdig met een van onze coördinatoren en laat u informeren over de mogelijkheden!

Voor wie?

Wij zijn er voor ernstig zieken die een levensverwachting hebben van minder dan 3 maanden. In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken in overleg met een van de coördinatoren. Een terminaal verklaring is niet beslist noodzakelijk.

Wat kost het?

Onze stichting leeft van subsidie en donaties. Daarom vragen we een eenmalige eigen bijdrage van 25 euro. Als dit voor de cliënt een probleem is, kan hiervan worden afgeweken.

Zelf doneren?

Wilt u een donatie doen aan de stichting, dan kunt u dat doen via deze link.

Het aanvragen van hulp

Een aanvraag voor hulp kan worden gedaan door de cliënt of zijn partner/familie, de thuiszorg of huisarts.

Bel met een van de coördinatoren:
Gabriëlle Disselhorst : tel 06- 22 91 70 27
Inge Hoeksema : tel 06- 51 56 56 58

Er wordt een huisbezoek gepland om af te stemmen wat nodig is. Wij streven er naar om dit dezelfde dag nog te doen en desgewenst de hulp zo snel mogelijk te starten.